ŠKOLENIE Novela

Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Školenie bude zamerané na komplexný prehľad zmien v postupoch verejného obstarávania, ktoré prináša novela zákona o obstarávaní účinná od 1.8.2024 a Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.07.2024
9:00 - 16:00 hod.

Lektori:
JUDr. Rastislav Urda
Ing. Tomáš Cholasta

Cena celkom: 200,00 EUR bez DPH

Miesto konania: 5 Star Offices – Eurovea Central I. 

(6. poschodie – zasadacia miestnosť ORION)

Prihlasovanie:

V prípade záujmu Vás požiadame o zaslanie e-mailu na adresu recepcia@p-m.sk.
V e-mailovej správe Vás požiadame uviesť fakturačné údaje pre vystavenie faktúry [názov organizácie, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH].