Projektové

Riadenie

Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenie pre projektové riadenie alebo jeho jednotlivých procesov. Či už formou vypracovania analýz a prípadových štúdií, poradenstva alebo vyslaním konkrétneho odborníka či projektového tímu priamo ku klientovi.  S ohľadom na dohodnutú úroveň spolupráce ponúka „Projektové riadenie“ našim klientom nasledujúce služby:

 • komplexné plánovanie projektu,
 • presné definovane parametrov, rizík, stratégie a cieľov projektu,
 • stanovenie nákladov a zdrojov projektu,
 • vypracovanie časového plánu implementácie projektu,
 • vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie a pravidelného reportingu,
 • nastavenie a monitorovanie KPI (Kľúčový ukazovateľ výkonnosti),
 • koordinácia realizácia projektu,
 • vypracovanie alternatív pre korekciu projektu,
 • prevádzkové zabezpečenie projektu,
 • vyhodnotenie a ukončenie projektu.

Projektové riadenie

V prípade nepriaznivých udalostí vo vývoji spoločnosti sme schopní klientovi operatívne poskytnúť pomoc vo forme krízového riadenia. Klientovi poskytneme odborníka alebo tím odborníkov z danej oblasti, ktorý:

 • identifikuje problémové oblasti,
 • identifikuje možnosti a odhad očakávaných prínosov,
 • nastaví KPI a reportingu pre vybrané úrovne riadenia,
 • zabezpečí samotné krízové riadenie,

Outsourcing vybraných procesov a činností

Nami realizované vybrané projekty: