Spoločnosť Process Management bola založená v roku 2006. Z pôvodnej orientácie na slovenský región sme svoje aktivity postupne rozširovali do oblasti Vyšehradskej štvorky až po súčasnosť, kedy aktívne participujeme na projektoch v celej šírke európskeho kontinentu. Zamestnávame odborníkov z rôznych oblastí ekonomiky a hospodárstva, ktorí zabezpečujú jednotlivé projekty podľa konkrétnych špecifických potrieb. Taktiež dokážeme z týchto odborníkov vyskladať multifunkčné tímy so širokým odborným záberom, schopné riešiť akékoľvek (aj tie najťažšie) požiadavky klienta. Naši zamestnanci sú taktiež schopní v prípade potreby dočasne zastávať kľúčové posty v klientovej spoločnosti, ako aj procesy krízového riadenia.