Systém hazardných hier

Systém

hazardných hier

Naša spoločnosť zabezpečovala projektové riadenie v projekte systému hazardných hier počas fázy jeho návrhu, vybudovania, skúšok, implementácie, a naďalej zabezpečuje projektové riadenie prevádzky a optimalizácie tohto systému pre TIPOS, národnú lotériovú spoločnosť, a.s., a to od roku 2018 až po súčasnosť. Tento projekt je unikátny svojou komplexnosťou a pokrokovou technológiou a zahŕňal takmer úplnú obnovu hardvéru a softvéru naprieč celou vertikálnou líniou poskytovaných služieb, t. j. od dátového centra a back-office až po koncové terminály a zobrazovacie zariadenia určené pre zákazníkov, vrátane ich softvérového vybavenia a vzájomného prepojenia.

Naše pôsobenie na projekte

Pôsobenie na projekte zahŕňalo komplexné procesy riadenia a koordinácie rozsiahlych činností medzinárodného projektového tímu odborníkov. A to od samotného návrhu služby, jej vybudovania implementácie, testovania, až po spustenie a následnú optimalizáciu systému. Od počiatočného pôsobenia na projekte sme sa orientovali na výsledný pozitívny efekt a pridanú hodnotu pre nášho klienta. Tomu zodpovedalo aj kvalitné niekoľko fázové komplexné testovanie systému ešte pred jeho spustením, ktoré bolo zakončené úplnou akceptáciou. Naše ďalšie pôsobenie na projekte pozostáva aj z optimálneho nastavenie všetkých procesov, reportingu a dokumentácie v závislosti od požiadaviek klienta. Všetky zabezpečované procesy prebiehajú efektívne a s vysokým pracovným nasadením. A to dokazuje spokojnosť klienta v podobe prejavenej dôvery a možnosti pôsobiť na projekte až do súčasnosti. Napriek rozsiahlemu testovaniu a krátkemu časovému horizontu dostupného pre implementáciu bol v SR dňa 2. marca 2020 spustený celoplošne systém hazardných hier.