Elektronický

Mýtny systém

Naša spoločnosť zabezpečuje projektové riadenie, implementáciu a optimalizáciu mýtneho systému pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.. A to od roku 2009 až po súčasnosť. Celý projekt sa dá označiť za unikátny a inovatívny svojou pokrokovou technológiou i jedinečným spoplatnením diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. No nielen tým, ale rýchlosťou jeho vybudovania. Pôsobenie na projekte zahŕňalo komplexné procesy riadenia a koordinácie rozsiahlych činností medzinárodného projektového tímu odborníkov. A to od samotnej implementácie, testovania, až po spustenie a následnú optimalizáciu systému. Od počiatočného pôsobenia na projekte sme sa orientovali na výsledný pozitívny efekt pre našich klientov. Tomu zodpovedalo aj kvalitné niekoľkofázové komplexné testovanie systému ešte pred jeho spustením, ktoré bolo zakončené úplnou akceptáciou.

Naše pôsobenie na projekte

Naše pôsobenie na projekte obsahovalo aj optimálne nastavenie všetkých procesov, reportingu a dokumentácie v závislosti od požiadaviek klienta. Všetky zabezpečované procesy prebiehali efektívne a s vysokým pracovným nasadením. A to dokazuje spokojnosť klienta v podobe prejavenej dôvery a možnosti pôsobiť na projekte až do súčasnosti. Napriek rozsiahlemu testovaniu a krátkemu časovému horizontu dostupného pre implementáciu bol v SR 1. januára 2010 spustený elektronický mýtny systém. Následne sme dokázali operatívne reagovať na všetky vzniknuté relevantné podnety, čo vyústilo do niekoľkých modifikácii a dnešnej podoby systému. Každá modifikácia i návrh optimalizácie systému si vyžadoval efektívnu a pružnú kooperáciu mnohých zahraničných i domácich odborníkov z rôznych oblastí.

Projekt a EÚ

Ako projektový manažment rozsiahleho a komplexného projektu elektronického mýta participujeme na úrovni pracovnej skupiny Európskej komisie aj v týchto oblastiach implementáce Európskej služby elektronického výberu mýta (European Electronic Toll Service) podmienkach Slovenskej republiky. A taktiež Inteligentných dopravných systémov (Intelligent Transportation Systems). V súvislosti s projektom elektronického mýta sme taktiež zastupovali nášho klienta na viacerých významných konferenciách v európskych metropolách. Napr. v Bruseli, Lyone, Vilniuse a Prahe.

O kvalite poskytovaných služieb hovoria aj verejné vyjadrenia bývalého ministra dopravy Ľubomíra Vážneho:

“Po siedmich dňoch môžem skonštatovať, že systém mýta bol zavedený veľmi dobre…”

“Slovenský mýtny systém je unikátny a zložitý, bolo náročné uviesť ho do života, je úplne funkčný a problémy sa postupne odstraňujú,”

i ďalších významných predstaviteľov exekutívy a inštitúcií:

Partneri na projekte:

 Ružička Csekes
• CGI
• Schild&Partner

Spoločnosť PROCESS MANAGEMENT figuruje od začiatku implementácie tohto komplexného projektu až po súčasnosť na úrovni vrcholových riadiacich a výkonných procesov. Momentálne sa zaoberáme kontrolou prevádzky, optimalizáciou a vylepšením mýtneho systému, pričom táto potreba vyvstala z aktuálnych požiadaviek na kvalitatívny i kvantitatívny rozsah celého systému.