Referencie

Ku každému z našich klientov volíme špecifický prístup, nielen na základe charakteru zákazníka a jeho spoločnosti, ale aj pri hľadaní riešenia jeho problémov. Naši pracovníci pochádzajú zo širokého spektra odborného zamerania a zložené pracovné tímy dokážu pokryť riešenie rozsiahleho množstva požiadaviek a navrhnúť východiská v rôznych fázach špecifických, komplexných a technologických projektov. Naša spoločnosť spolupracovala s množstvom súkromných a verejných klientov, ako aj so samosprávami či štátnymi akciovými spoločnosťami a agentúrami. Týmto spoločnostiam poskytujeme naše znalosti a schopnosti ako spoločnosť, ale aj ako kľúčové osoby.

Tipos Logo
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo
Trenčianske vodárne a kanalizácie