Projektová

Kancelária

Služby projektovej kancelárie

Čo je projektová kancelária a na čo slúži

Projektová kancelária, často označovaná aj „PMO“ (Project management office) je oddelenie tvorené skupinou odborníkov vo vnútri spoločnosti, ktorej cieľom je unifikovanie, implementácia a kontinuálne zdokonaľovanie praktik projektového riadenia. PMO nezasahuje do každodenného riadenia projektu, nakoľko to je prácou projektového manažéra, PMO vystupuje ako poradenské centrum pre všetkých projektových manažérov. Status poradenského centra nadobúda najmä poskytovaním podpory, unifikovaných pravidiel, procesov a dokumentácie, čo vedie k transparentnosti riadenia projektov a eliminácií tzv. trecích plôch v projekte.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby projektovej kancelárie. Službu poskytujeme či už externe zo sídla našej spoločnosti s možnosťou individualizovaných konzultácii alebo vytvorením tímu odborníkov priamo v sídle klienta. Vzhľadom na dohodnuté podmienky spolupráce naša spoločnosť vie poskytovať služby odborného charakteru:

  • Poradenstvo pri strategickom plánovaní projektov,
  • Podpora pri tvorbe projektového tímu/ Manažment ľudských zdrojov naprieč celou štruktúrou spoločnosti,
  • Výber a nasadenie vhodného Projektového manažéra z portfólia spoločnosti alebo dostupných kapacít,
  • Podpora pri tvorbe postupov, pravidiel a projektovej dokumentácie,
  • Tvorba pravidelných hlásení (reportov) o prebiehajúcich projektoch,
  • Nastavenie jednotných pravidiel, funkcii a postupov pre dosiahnutie cieľa projektu,
  • Podpora pri rozhodovaní v rizikových situáciách v akejkoľvek fáze projektu.

Výber modelu PMO

Naša spoločnosť vzhľadom na široké portfólio poskytovaných služieb môže poskytovať danú službu v rôznych rovinách.

PMO ako podporný orgán pre klienta

 • poradenský orgán pre projektových manažérov,
 • poskytuje unifikované vzory dokumentov,
 • vnáša najlepšiu prax z trhu do rozhodovacích procesov,
 • získava rôzneho druhu relevantné dáta súvisiace s hladkým priebehom projektu v prípade ich nevyhnutnosti,
 • dodatočná úroveň kontroly nad projektom a projektovým manažérom vo forme dozoru a prípadných operatívnych poradenstiev,
 • táto možnosť je vhodná pre spoločnosti s viacerými oddeleniami, ktoré fungujú nezávisle od seba a riadia rôzne druhy projektov.

PMO ako kontrolný orgán

 • okrem poradenského orgánu plní aj kontrolnú funkciu,
 • kontrola projektových manažérov,
 • nariaďuje dodržiavanie určených procesov pre projektových manažérov,
 • je vhodné pre spoločností, ktoré majú skúsenosti s projektovým riadením, ale vyžadujú dodatočnú kontrolu pri dodržiavaní procesov a pravidiel.

PMO ako riadiaci orgán

 • preberá plnú kontrolu a riadenie nad projektmi,
 • priamo riadi personálne osadenie projektu aj projektového manažéra,
 • je vhodné pre spoločnosti zamerané na precíznosť, spoločnosti veľkého rozsahu a korporácie.