Inteligentá mobilita

Inteligentná

mobilita

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

Účelom tohto projektu je zvýšenie schopnosti Slovenskej republiky budovať komunikačné siete, inteligentné dopravné systémy a podporiť testovanie prepojených a autonómnych vozidiel a cestnej infraštruktúry. Projekt patrí na Slovensku medzi priekopnícke a inovatívne. Jeho cieľom je uľahčiť život užívateľom cestnej dopravy, najmä ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu, pri každodennej dochádzke a odchádzke za prácou a vzdelaním s ohľadom nielen na pozitívne dopady, ale aj na trvalú a environmentálnu udržateľnosť. Dôležitý je aspekt využívania inovatívnych technológií s využitím automatizácie, digitalizácie a optimalizácie existujúcich procesov v rámci dopravy, ktorých účelom je postupne zdokonaľovať existujúcu infraštruktúru a uľahčiť tak dosiahnutie želaného cieľového bodu prepravy pre každého užívateľa bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Naše pôsobenie

Naša spoločnosť poskytla projektu expertov v podobe hlavného projektového manažéra a odborného garanta projektu, ako aj tím analytikov a odborníkov v oblasti dopravy. Tento tím expertov má na starosti navrhnutie strategického riešenia projektu, zavedenie komplexného prístupu inteligentnej mobility do praxe v Slovenskej republike a celkové naplnenie hlavných aj sekundárnych cieľov projektu. Našou úlohou je hĺbková analýza a príprava prostredia na aplikáciu samotného projektu.