Školenia

V spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. sa od roku 2006 venujeme oblasti nákupu a verejného obstarávania. Prinášame Vám nový vzdelávací formát školení, ktorých cieľom je prehĺbiť vaše poznatky, objasniť nové legislatívne zmeny, priblížiť vybrané okruhy v oblasti nákupu a verejného obstarávania, pričom sa snažíme reflektovať dynamické zmeny, ktoré sú spojené s aplikačnou praxou zákona. Špecializujeme sa na in-house školenia našich klientov, no rozhodli sme sa sprístupniť náš edukačný a školiaci program aj širokej verejnosti.

Prečo my?

Nadobudnuté bohaté skúsenosti sme sa Vám rozhodli sprostredkovať odbornou a zrozumiteľnou formou školení, kde sa s Vami lektori, experti s dlhoročnou praxou, podelia o cenné informácie a rady. Naším heslom je spojiť zákon a prax a našim cieľom je Vaša maximálna spokojnosť.

Prečo vy?

Pomôžeme Vám zlepšiť sa v znalostiach z oblasti verejného obstarávania, s ktorou sa stretávate v zamestnaní či podnikaní. Znalosť zákona znamená kvalitné verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je Zmluva. Verejné obstarávanie nesmie byť prekážkou, ale efektívnym nástrojom.

Ponuka školení

Školenie „Čo by mal vedieť interný zákazník (odborný garant) o verejnom obstarávaní“

Školenie pre členov nákupných tímov

Školenie pre záujemcov a uchádzačov (Predkladáme ponuku)

Školenie pre členov nákupných tímov – prvé kroky

Úlohy a povinnosti manažmentu spoločnosti v procesoch verejného obstarávania

Konflikt záujmov v oblasti verejného obstarávania

Špecifiká fondového obstarávania

Prehľad zmien vo verejnom obstarávaní

Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní

Nenašli ste školenie, ktoré hľadáte? Oslovte nás a my Vám spracujeme ponuku na mieru.

Naši lektori

Ing. Zuzana Horváthová

Problematike verejného obstarávania sa pracovne venuje už 25 rokov, s najdlhšou praxou na Úrade pre verejné obstarávanie, kde pracovala 18 rokov od jeho zriadenia na pozíciách vedúcej oddelenia metodiky a riaditeľky odboru metodiky. Patrí medzi spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní vrátane jeho noviel a pôsobila aj ako lektor Úradu pre verejné obstarávanie. Verejnému obstarávaniu zostala verná aj ako zamestnankyňa v spoločnosti PROCESS MANAGEMENT s.r.o., kde vykonáva kompletné odborné činnosti vo verejnom obstarávaní, poskytuje interné a externé poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, vypracúva analýzy a stanoviská k otázkam verejného obstarávania a naďalej sa venuje aj lektorskej činnosti.

Ing. Tomáš Cholasta

Executive partner v spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., člen výkonnej rady Únie profesionálov verejného obstarávania. Problematike nákupu sa venuje od roku 2012. Sústreďuje sa na manažment nákupných tímov a makropohľad na problematiku verejného obstarávania. Popri realizácii samotných verejných obstarávaní sa špecializuje aj na analýzu a optimalizáciu procesov súvisiacich s verejným obstarávaním, obstarávaním a nákupom. Snaží sa o sprostredkovanie profesionálneho VO-čkárskeho jazyka ľudskou rečou. Vystupuje v roli manažéra, konzultanta, poradcu a školiteľa.

JUDr. Rastislav Urda

Právnik, konateľ spoločnosti ProcuRecht s viac ako 12 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania. Vo svojej profesijnej praxi sa špecializuje najmä na poradenstvo a poskytovanie komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania. Venuje sa tiež lektorskej činnosti v tejto oblasti. V rámci predchádzajúcej praxe pôsobil ako kontrolór verejného obstarávania z pozície riadiaceho orgánu na Ministerstve dopravy SR a na Úrade pre verejné obstarávanie, kde posudzoval námietky, vykonával kontrolu verejných obstarávaní a pôsobil ako vedúci oddelenia dohľadu. Taktiež pravidelne poskytoval školenia ako vybraný lektor Úradu.

Najbližšie udalosti dostupné pre verejnosť

Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: 02.03. - 03.03.2022
Čas: 9:00-16:00
Miesto: Online
Cena: 149 €

V prípade otázok, pripomienok či spätnej väzby nás kontaktujte na skolenia@process-management.sk alebo na tel. č. +421 254 653 904.