ŠKOLENIE RD A DNS


Rámcové dohody a dynamický nákupný systém (DNS)


OBSAHOVÉ ZAMERANIE ŠKOLENIA

Lektor: JUDr. Rastislav Urda

Cena celkom: 300,00 EUR bez DPH

20.06.2024
9:00 - 13:00 hod.

Miesto konania: Kávoholik, Dúbravská cesta 3, Bratislava

Prihlasovanie:

V prípade záujmu Vás požiadame o zaslanie e-mailu na adresu recepcia@p-m.sk.
V e-mailovej správe Vás požiadame uviesť fakturačné údaje pre vystavenie faktúry [názov organizácie, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH].